Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Wystawa plenerowa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” została przygotowana z okazji przypadającej w 2020 r. setnej rocznicy tworzenia tej quasi-państwowej jednostki terytorialnej. Zaprezentowany na ekspozycji temat skupia się wokół opowieści o węzłowych zagadnieniach wiążących się z wielowymiarową aktywnością Polaków zamieszkujących w latach 1920-1939 Wolne Miasto Gdańsk. Motywem przewodnim wystawy jest hasło W Gdańsku służymy Polsce uwiecznione na transparencie niesionym podczas jednej z lokalnych patriotycznych uroczystości.

Wystawa ma charakter problemowy, tworzy ją osiemnaście plansz tematycznych ilustrowanych wielkoformatowymi zdjęciami, na których uwieczniono najważniejsze przejawy życia codziennego i patriotycznego Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Ukazano polski udział w tworzeniu struktur polityczno-gospodarczych WMG, polską działalność kulturalną, sportową i religijną, w której zawsze bardzo ważną wagę przywiązywano do wartości patriotycznych. Obok tej tematyki, zaprezentowane zostały także przejawy antypolonizmu, jakiego Polacy doświadczali ze strony niemieckich mieszkańców Wolnego Miasta przez cały okres międzywojenny. Dopełnieniem ekspozycji jest epilog, prezentujący walkę i cierpienie gdańskich Polaków po agresji niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r.

Wśród wielu wątków zaprezentowanych na wystawie przedstawiona została także aktywność polityczna polskich posłów do gdańskiego parlamentu. Ich obecność w Volkstagu podkreślała zagwarantowany statusem WMG równy współudział Polaków we współorganizowaniu Wolnego Miasta. Działalność ta łączyła się z aktywnością patriotyczną nad którą pieczę sprawowali m.in. polscy duchowni: ks. Franciszek Rogaczewski, ks. Bronisław Komorowski i ks. Marian Górecki. Rozwojowi polskości w WMG przeciwdziałały niemieckie władze. Ze strony niemieckich gdańszczan wielokrotnie dochodziło do aktów wandalizmu, fizycznych ataków, rozbojów, okaleczeń a nawet morderstw.

Ekspozycja, na którą składa się sześć wielkoformatowych ekspozytorów, nawiązuje swoim kształtem do gmachu Muzeum II Wojny Światowej. Dzięki specjalnemu oświetleniu i usytuowaniu na placu przed Muzeum, jest dostępna dla zwiedzających przez całą dobę aż do początku marca 2021 r. Wystawa została przygotowana w polsko-angielskiej wersji językowej. Bogaty materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów wielu instytucji archiwalnych, kościelnych i osób prywatnych.

Autorami scenariusza wystawy są pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: Wojciech Grott, dr Marcin Kłodziński, Wojciech Samól i Marek Zambrzycki. Patronat nad ekspozycją objął prof. dr hab. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. Opiekę merytoryczną nad wystawą sprawowali dr hab. Grzegorz Berendt (wicedyrektor MIIWŚ) oraz dr hab. Karol Polejowski i dr Marek Szymaniak (Dział Naukowy MIIWŚ). Autorką projektu graficznego ekspozycji była dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu).

Wirtualny spacer po wystawie „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” razem z jej przygotowaniem także w języku angielskim, czyni jej dostępność dla odbiorcy niezależnym od czasu i miejsca eksponowania. Umożliwia jej zwiedzenie w każdej chwili i na całym świecie (realizacją spaceru zajęła się firma Studio Graficzne AM ze Szczecina).

Zapraszając na Wirtualny Spacer
po wystawie „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”,
życzymy Państwu wielu estetycznych i poznawczych wrażeń

Dyrekcja MIIWŚ
wraz z zespołem autorskim i konsultanckim

Nawigacja:

W wirtualnym spacerze po lewej i prawej stronie znajdują się dodatkowe ikony nawigacyjne:

widok przestrzenny 3d
rzut płaski z góry
opcja pomiaru odległości
udostępnianie spaceru
widok VR
tryb pełnoekranowy

Nawigacja odbywa się poprzez kliknięcie myszką w miejsce w którym chciałbyś stanąć a następnie trzymając przyciśnięty lewy przycisk myszki rozglądać się w dowolnym kierunku. Scroll myszki służy przybliżaniu i oddalaniu.

Na każdej tablicy znajdziesz interaktywny przycisk, po najechaniu na przycisk wyświetli się komunikat "kliknij aby powiększyć" - klikając będziesz mógł zobaczyć planszę w pełnej rozdzielczości.